Žmogaus studijų centras UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Žmogaus studijų centras UAB - 120282818 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Žmogaus studijų centras UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-10-10

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Asmenų aptarnavimo standarto sukūrimo ir įdiegimo paslaugos

41 526 €

2022-09-08

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Mokymo paslaugų pirkimas

38 196 €

2022-07-05

Valstybės tarnybos departamentas Valstybės tarnautojų atrankos instrumentų (metodų) mokymų paslaugos (VTD-A28-29)

23 352 €

2022-05-27

Nacionalinė teismų administracija Pretendentų į teisėjus ir teisėjų asmeninių kompetencijų vertinimo paslaugų pirkimas

112 878 €

2022-04-04

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Mokymo paslaugų pirkimas

47 869 €

2021-07-19

Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentų paketo t...

57 715 €

2021-06-22

Registrų centras VĮ Metinės vadovų ugdymo programos paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis

45 003 €

2021-06-10

Lietuvos geležinkeliai AB Mokymo paslaugų vadovams pirkimo - pardavimo sutartis (1,2,4,5 p.o.d.), nr. 17884

16 420 €

2021-05-21

Nacionalinė švietimo agentūra Atnaujintos pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų verti...

23 086 €

2020-10-25

Lietuvos geležinkeliai AB Nr. 15619 Mokymų paslaugos vadovų ugdymui

23 750 €

2020-06-25

Valstybės tarnybos departamentas Susitarimas dėl 2019 m. rugpjūčio 19 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 27F11-94 at...

57 535 €

2020-04-02

Valstybės tarnybos departamentas Susitarimas dėl 2019 m. rugpjūčio 19 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 27F11-94 su...

57 535 €

2020-02-12

Nacionalinė teismų administracija mokymo paslaugos

15 000 €

2019-11-29

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Švietimo ir profesinio lavinimo paslaugos (MD-A97-101)

14 960 €

2019-11-26

LITGRID AB Vadovų kompetencijų vertinimo 360 laipsnių grįžtamojo ryšio metodu paslaugos

19 420 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.