Veba UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Veba UAB - 132843383 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Veba UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-07-01

Kauno rajono savivaldybės administracija Susitarimas dėl 2022 m.balandžio 19 d. Zapyškio mstl., Kauno r. amfiteatro statybos darbų sutarties ...

168 559 €

2022-06-27

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Teritorijos tvarkymo darbai

7 998 €

2022-06-07

Kauno rajono savivaldybės administracija Atviros A. Sutkaus vardo galerijos statybos darbų sutartis

160 774 €

2022-06-07

Kauno rajono savivaldybės administracija Susitarimas dėl 2022-05-25 Atviros A. Sutkaus vardo galerijos statybos darbų sutarties Nr. S-629 raš...

160 774 €

2022-05-10

Kauno rajono savivaldybės administracija Kauno r. Užliedžių mokyklos-dugiafunkcinio centro gerbūvio tvarkymo darbai

118 926 €

2022-04-26

Kauno rajono savivaldybės administracija Zapyškio mstl., Kauno r. amfiteatro statybos darbų sutartis

137 076 €

2022-01-24

KAUNO KOMUNALINIS IR BUTŲ ŪKIS namo Vasario 16-osios g. 7, Kaune kiemo ir šoninių fasadų remonto darbai pagal paprastojo remonto pr...

42 714 €

2021-10-01

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Teritorijos dangų remonto darbai

70 000 €

2021-09-30

Jonavos rajono savivaldybės administracija Parko įrengimo Jonavos mieste tarp Chemikų g., P. Vaičiūno g. ir A. Kulviečio g. statybos darbai (I ...

81 715 €

2021-01-14

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla Mokyklos fasadų remontas

6 442 €

2020-11-26

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba OESKV štabo pastato 6B2p patalpų remontas

29 947 €

2020-11-24

Kauno rajono savivaldybės administracija Projekto „Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas“ (Nr. 08.2.1-CPVA-R-908) – masinių renginių viet...

355 605 €

2020-11-09

Kauno rajono savivaldybės administracija Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas“ (Nr. 08.2.1-CPVA-R-908) rangos darbai – masinių renginių ...

355 605 €

2020-09-30

Kauno šv. Pranciškaus mokykla Neįgaliųjų panduso įrengimo darbai Šeštokų g. 30, Kaune

7 998 €

2020-05-28

Kauno rajono savivaldybės administracija Projekto „Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas“ (Nr. 08.2.1-CPVA-R-908) – masinių renginių viet...

329 121 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.