Vaiko Labui VŠĮ - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Vaiko Labui VŠĮ - 125966250 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Vaiko Labui VŠĮ ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-05-23

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija mokomiejia seminarai

3 000 €

2022-05-23

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija seminarai

3 000 €

2022-04-29

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS RAKTELIS 'Zipio draugai“ programos paslauga

380 €

2022-04-07

KAUNO ALEKSOTO DARŽELIS-MOKYKLA Tarptautinė programa Zipio draugai

359 €

2021-06-03

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS GILUŽIS „Zipio draugai“ programa

460 €

2021-05-27

Klaipėdos Litorinos mokykla mokymai

305 €

2021-05-25

Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla Metodiniai konsultaciniai seminarai (pagal tarpt. progr. "Zipio draugai")

320 €

2021-04-26

Kauno Tado Ivanausko vidurinė mokykla Pedagogų paruošimas darbui programoje "Įveikiame kartu"

1 000 €

2020-09-21

Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimo paslaugos - Zipio draugai

93 760 €

2020-09-21

Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimo paslaugos - Įveikime kartu

32 210 €

2020-09-07

Viešojo įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai Vilniaus miesto pedgogų mokymai apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įgalinimo į(si)tra...

1 000 €

2020-08-11

Visagino Draugystės vidurinė mokykla Švietimo paslaugos

406 €

2020-07-21

Visagino Draugystės vidurinė mokykla Mokymo paslaugos

406 €

2020-01-28

Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Mokymo paslaugos

360 €

2020-01-21

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Konsultacinis seminaras

526 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.