Urbanistika UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Urbanistika UAB - 122206363 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Urbanistika UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2021-07-05

Rokiškio rajono savivaldybės administracija Susitarimas prie 2019 m. Birželio 12 d. Detaliųjų planų parengimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. DS-...

19 210 €

2021-01-12

LITGRID AB Susitarimas Nr. 2 dėl sutarties pakeitimo (LITGRID 19SUT-405)

139 150 €

2021-01-12

LITGRID AB Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ speciali...

64 130 €

2020-12-11

Alytaus miesto savivaldybės administracija PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2016-02-11 SUTARTIES NR. SR-281 (3.9)

129 833 €

2020-12-08

Trakų rajono savivaldybės administracija Trakų rajono vandens teikimo ir nuotyekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo paslaugo...

41 720 €

2020-12-04

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo paslaugos

301 679 €

2020-11-06

Zarasų rajono savivaldybės administracija ZARASŲ MIESTO TERITORIJOS IR ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ PLANŲ KOREGAVIMO PASLAUGA

42 422 €

2020-07-14

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo paslaugos

301 679 €

2020-05-20

Šiaulių miesto savivaldybės administracija PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2019 M. BIRŽELIO 21 D. SUTARTIES NR. SŽ-711

23 470 €

2020-02-14

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo paslaugos

301 679 €

2020-02-11

Širvintų rajono savivaldybės administracija Paslaugų teikimo sutartis dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo paslaugų pirkimo Nr. 463345

19 965 €

2020-01-28

Druskininkų savivaldybės administracija SUSITARIMAS DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SUTARTIES PAKEITIMO PRIE...

34 740 €

2020-01-02

LITGRID AB Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ speciali...

64 130 €

2019-12-19

Druskininkų savivaldybės administracija SUSITARIMAS DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SUTARTIES VYKDYMO ATNAUJ...

29 900 €

2019-11-22

Trakų rajono savivaldybės administracija Trakų rajono savivaldybės teritorijos bend-rojo plano keitimo sprendinių tikslinimas kraštovaizdžio ...

151 976 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.