Ugira UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Ugira UAB - 151335749 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Ugira UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2021-09-16

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras UAB Avarinių remonto darbų sutartis

98 010 €

2021-04-27

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Kybartų kultūros namų pastato J. Basanvičiaus g. 40, Kybartai, cokolio ir pamatų hidroizoliacijos, š...

8 470 €

2020-10-19

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras UAB Nuotekų valymo konsultacinės paslaugos

3 569 €

2020-10-15

Liolių senelių namai Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato (unik. Nr. 5498-7006-10-19), Ne...

4 477 €

2020-10-15

Liolių senelių namai Susitarimas prie 2020m spalio 6 d. Viešojo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.B8-2020-35

4 477 €

2020-06-30

Akmenės rajono savivaldybės administracija Papildomas susitarimas prie 2017-10-27 pagrindinės sutarties Nr.CPO103837/Nr.SS-468

9 075 €

2020-04-08

Marijampolės savivaldybės administracija Marijampolės savivaldybės, aštuonių mokyklų teritorijose dviračių saugyklų (dengtų stoginių su stova...

4 840 €

2020-03-23

Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių miesto seniūnijos kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, naujos statybos projekt...

15 730 €

2020-03-23

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Kazlų Rūdos miesto Vytauto g. pėsčiųjų takų rekonstrukcijos projekto parengimo paslaugos

5 021 €

2020-03-12

Vilkaviškio vandenys UAB Projektavimo paslaugos

19 360 €

2019-12-17

Raseinių rajono savivaldybės administracija Ariogalos m. Slėnio g. (12A2A) kapitalinio remonto techninis darbo projektas

3 496 €

2019-12-17

Raseinių rajono savivaldybės administracija Ariogalos m. Verdėlupio g. (12A36 ir 12A36A) kapitalinio remonto techninis darbo projektas

3 496 €

2019-12-13

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Naujo kelio (gatvės) nuo S. Nėries g. iki Vilkaviškio sporto salės, esančios Vienybės g. 63A, šaliga...

9 680 €

2019-11-25

Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių miesto seniūnijos kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo, naujos statybos projekt...

15 730 €

2019-11-14

Kėdainių rajono savivaldybės administracija Kėdainių miesto gatvių supaprastintų rekonstravimo projektų parengimas

14 036 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.