UAB GIGASTA - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo UAB GIGASTA - 304476697 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti UAB GIGASTA ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-05-05

Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija Tvoros montavimo darbai

11 997 €

2022-05-05

Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija Tvoros kasimo ir betonavimo darbai

5 000 €

2021-12-27

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Prienų rūšiavimo atliekų centro vartų atnaujinimas

2 672 €

2021-12-27

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Birštono atliekų rūšiavimo centro įvažiavimo vartų atnaujnimas

2 246 €

2021-12-10

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Varėnos rūšiavimo centro (Geležinkelio g. 65, Varėna) vartų atnaujinimo - pakeitimo į automatinius v...

2 935 €

2021-11-30

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Vartų atnaujinimas, automatinių vartų įrengimas Rūšiavimo centre (Putinų g. 3A, Alytus)

2 088 €

2021-10-04

Vytauto Didžiojo universitetas Senos tinklinės tvoros demontavimas ir naujos segmentinės tvoros montavimo darbai

9 318 €

2021-08-03

Kulautuvos vidurinė mokykla Tvoros tvėrimo darbai

25 020 €

2021-05-17

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Segmentinės tvoros įrengimas bei įvažiavimo vartų perdarymas į automatinius Lazdijų rūšiavimo centre

4 276 €

2021-05-17

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Vartų atnaujinimas ir montavimas

2 111 €

2020-12-22

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Konteinerių aikštelių aptvėrimo segmentinėmis tvoromis su varteliais Medūkštos k., Alytaus r. paslau...

2 875 €

2020-08-26

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Varėnos ir Druskininkų rūšiavimo centruose segmentinių tvorų įrengimo vietoje esamų tinklinių tvorų ...

9 282 €

2019-08-23

KAUNO R. JONUČIŲ DARŽELIS Tvoros įrengimo darbai

3 881 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.