UAB E. MOKYKLA - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo UAB E. MOKYKLA - 303029857 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti UAB E. MOKYKLA ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Pagrindiniai pirkėjai

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2020-01-10

Naudojimosi elektronine mokomąja medžiaga paslauga

348 €

2020-01-05

Naudojimasis elektronine mokomąja medžiaga

326 €

2019-11-20

Naudojimasis elektronine mokomąja medžiaga

441 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.