Smart Continent LT UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Smart Continent LT UAB - 300144142 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Smart Continent LT UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-03-18

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Projekto 'Investicijų į Lietuvos vandentvarkos sektorių planas“ parengimo paslaugos

193 600 €

2022-02-07

BUSTURAS UAB susitarimas dėl sutarties Šiaulių miesto viešojo transporto maršrutų atnaujinimo galimybių studijos ...

59 156 €

2021-12-10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Projekto „Investicijų į Lietuvos vandentvarkos sektorių planas“ parengimo paslaugos

193 600 €

2021-12-10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priė...

121 000 €

2021-11-12

BUSTURAS UAB Šiaulių miesto viešojo transporto maršrutų atnaujinimo galimybių studijos parengimo paslaugos

59 156 €

2021-10-01

Energijos skirstymo operatorius, AB (2021-ESO-606) Studijos dėl elektros skirstomojo tinklo ir reguliacinės aplinkos tinkamumo ir pasiru...

114 950 €

2021-09-20

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finansų ministerijos Galimybių studija

75 020 €

2021-08-27

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Projekto „Investicijų į Lietuvos vandentvarkos sektorių planas“ parengimo paslaugos

193 600 €

2021-02-10

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR ...

58 685 €

2020-12-31

Regioninės plėtros departamentas prie VRM Galimybių studija „Savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams analizė“ (RPD-D1-4) / „Antrinė...

70 180 €

2020-12-31

Regioninės plėtros departamentas prie VRM Galimybių studija „Savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams analizė“ (RPD-D1-4) / „Antrinė...

70 180 €

2020-12-31

Regioninės plėtros departamentas prie VRM Galimybių studija „Savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams analizė“ (RPD-D1-4) / „Kultūro...

70 180 €

2020-12-31

Regioninės plėtros departamentas prie VRM Galimybių studija „Savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų gyventojams analizė“ (RPD-D1-4) / „Neforma...

70 180 €

2020-06-03

Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konsultacinės paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos planuojamiems įgyvendinti ir įg...

110 110 €

2019-11-12

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LIETUVOS SUSISIEKIMO PLĖTROS IKI 2050 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTO PARENGIMO IR SU TUO SUSIJUSIŲ EKSPER...

84 700 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.