SDG UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo SDG UAB - 135899565 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti SDG UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2023-01-31

Energijos skirstymo operatorius, AB (2020-ESO-1379) Mokymų ir atestavimo paslaugos (IV dalis)

36 300 €

2022-12-05

Kauno vandenys UAB Darbuotojų mokymo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos klausimais paslaugos

54 450 €

2022-11-22

Lietuvos geležinkeliai AB 21309-21310-21311-21312 Privalomųjų mokymų pirkimas (4 p.o.d.)

72 954 €

2022-11-10

BUSTURAS UAB Darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo paslaugos

54 754 €

2022-11-08

Lietuvos oro uostai VĮ Profesinės rizikos vertinimas

30 250 €

2022-09-21

Lietuvos oro uostai VĮ III dalis - Įvairių privalomųjų specialistų mokymų sutartis

54 450 €

2022-09-21

Lietuvos oro uostai VĮ VI dalis - Energetikos darbuotojų atestavimo sutartis

30 250 €

2022-09-13

Valstybinių miškų urėdija VĮ Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai

43 760 €

2022-08-31

Lietuvos oro uostai VĮ Darbų saugos paslaugų pirkimas

48 400 €

2021-10-22

VILNIAUS VANDENYS Profesinės sveikatos specialistų ir darbo medicinos gydytojo paslaugos

65 340 €

2021-09-06

Sūduvos vandenys UAB Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tarnybos funkcijų vykdymo įmonėje paslauga

43 560 €

2021-04-29

Lietuvos oro uostai VĮ Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos paslaugos

100 623 €

2021-01-05

Energijos skirstymo operatorius, AB (2020-ESO-1379) Mokymų ir atestavimo paslaugos (IV dalis)

36 300 €

2020-05-12

Amber Grid AB GIPL vykdomų statybos darbų atitikimo darbuotojų saugos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos reikalavi...

47 383 €

2020-03-31

Lietuvos geležinkeliai AB Mokymo ir peratestavimo paslaugos

74 900 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.