PricewaterhouseCoopers UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo PricewaterhouseCoopers UAB - 111473315 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti PricewaterhouseCoopers UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-10-24

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2022 M. BIRŽELIO 6 D. BAZINĖS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUSISIEKIMO SEKTORIUJE...

192 390 €

2022-09-23

Lietuvos paštas AB Finansinio audito paslaugos

398 152 €

2022-06-13

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Bazinės viešosios infrastruktūros susisiekimo sektoriuje atnaujinimo ir plėtros skatinamojo finansav...

192 390 €

2022-04-06

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Konsultacinės paslaugos apskaitos ir mokesčių klausimais, susijusiais su perėjimu nuo verslo apskait...

155 485 €

2021-12-03

Ignitis grupė UAB (2021-HLD-131) Konsultacijos darnaus vystymosi valdymo klausimais

121 000 €

2021-09-13

Nacionalinė teismų administracija Teismų vadovų kompetencijų stiprinimo efektyviam teismų išteklių valdymui studijos parengimo paslaug...

124 025 €

2021-05-13

Lietuvos geležinkeliai AB MINIMALAUS PRIEIGOS PRIE VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAKETO PASLAUGŲ KAINODAROS MODELIO P...

150 000 €

2021-03-26

Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, AB Minimalaus prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo paslaugų kainodaros modelio m...

156 090 €

2021-03-08

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija LRAIC (LONG-RUN AVERAGE INCREMENTAL COST) APSKAITOS MODELIO VYSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUT...

228 811 €

2020-11-04

LITGRID AB Finansinių ataskaitų audito paslaugų UAB "EPSO-G" įmonių grupei pirkimo sutartis

358 411 €

2020-10-15

Amber Grid AB FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

242 352 €

2020-01-27

Versli Lietuva VŠĮ Susitarimas dėl 2019 m. spalio 21 d. viešojo paslaugų pirkimo sutarties Nr. VL19-586 paslaugų termin...

205 700 €

2019-12-03

Lietuvos paštas AB Finansinio audito paslaugos

457 380 €

2019-12-03

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų stiprinimo konsultavimo paslaugos

140 263 €

2019-11-13

Versli Lietuva VŠĮ Lietuvos sektorių eksporto plėtros tikslinėse rinkose konsultacinės paslaugos

205 700 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.