Nacionalinis švietimo centras - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Nacionalinis švietimo centras - 300652639 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Nacionalinis švietimo centras ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-07-18

Jonavos rajono savivaldybės administracija Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

4 791 €

2022-06-21

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras Sistema Mano dienynas

217 800 €

2022-05-27

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupi...

25 700 €

2022-02-01

Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla Paslaugų teikimo sutartis UAB Nacionalinis švietimo centras

76 590 €

2021-09-20

Kauno tautinės kultūros centras Elektroninio dienyno Mano dienynas sistemos konsultavimo ir priežiūros paslaugos

4 573 €

2021-03-19

Plungės rajono savivaldybės administracija IT paslaugos: konsultavimas, centralizuoto vaikų, mokinių priėmimo į mokyklas programinės įrangos pr...

10 454 €

2021-03-19

Švietimo ir mokslo ministerija Informacinių žinučių paskelbimas ir viešinimas elektroniniuose dienynuose NŠC

7 000 €

2021-01-24

Marijampolės savivaldybės administracija Vaikų registracijos ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešm...

10 454 €

2020-11-12

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Darželių informacinės sistemos tobulinimo ir perkėlimo paslaugos

10 720 €

2020-10-20

Švietimo ir mokslo ministerija Informacijos skelbimas elektroniniame dienyne „Mano dienynas“

7 000 €

2020-05-18

Radviliškio rajono savivaldybės administracija Vaikų registracijos ir priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir ...

8 712 €

2020-04-30

Šilalės rajono savivaldybės administracija Paslaugų teikimo sutartis (vaikų darželių valdymo elektroninė sistema)

8 712 €

2020-02-27

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla Informacinės sistemos "Vaikų priėmimas į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklini...

15 972 €

2020-02-13

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo ikimokyklines ir priešmokyklines grupes informa...

8 712 €

2020-01-15

Vilniaus rajono savivaldybės administracija Centralizuoto vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistemos d...

17 908 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.