MK ekspertų grupė UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo MK ekspertų grupė UAB - 303558999 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti MK ekspertų grupė UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-01-26

Nacionalinė švietimo agentūra Mokymai apie vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) ypatumus programos parengimo ...

61 850 €

2022-01-26

Nacionalinė švietimo agentūra Mokymai apie vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) ypatumus programos parengimo ...

61 850 €

2022-01-26

Nacionalinė švietimo agentūra Mokymai apie socialinių įgūdžių programos rengimą ir taikymą programos parengimo ir vedimo paslaugas

26 625 €

2022-01-26

Nacionalinė švietimo agentūra Mokymų apie socialinių įgūdžių programos rengimą ir taikymą programos parengimo ir vedimo paslaugos

26 625 €

2021-08-20

Nacionalinė švietimo agentūra METODINIŲ LEIDINIŲ SU VAIZDO PRIEMONE - METODINIAIS FILMAIS PARENGIMO PASLAUGOS

29 950 €

2021-06-14

Nacionalinė švietimo agentūra Metodinių leidinių su vaizdo priemonėmis parengimo

29 950 €

2021-05-27

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų mokymų (tėvų švietimas) savivaldybėse paslaugos

44 865 €

2021-01-04

Alytaus Rajono Vietos Veiklos Grupė TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO „LĖTOS KULTŪROS PATIRTYS 2.00/CULTTRIPS 2.00“ MOKYMAI PAGAL T...

1 680 €

2020-12-04

Lietuvos policijos mokykla Mokymo paslaugos pagal modulį ,,Prekyba žmonėmis"

592 €

2020-12-04

Lietuvos policijos mokykla Mokymų paslaugos pagal specialiųjų mokymo modulių programos ,,Prekyba žmonėmis prevencija ir tyrimas...

592 €

2020-07-31

Lietuvos policijos mokykla Mokymo paslaugų

9 000 €

2020-04-02

Valstybės tarnybos departamentas Susitarimas dėl 2019 m. rugpjūčio 9 d. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 27F11-90 sus...

57 125 €

2020-02-25

Lietuvos irklavimo federacija Teisinės konsultacijos dėl viešųjų pirkimų

12 100 €

2019-12-02

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendros Lietuvos ir Lenkijos pasienio tarnybų veiklos taktinių gebėjimų stiprinimas

144 976 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.