MB MARTYNO MAROZO ARCHITEKTŪRA IR PLANAVIMAS - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo MB MARTYNO MAROZO ARCHITEKTŪRA IR PLANAVIMAS - 303091182 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti MB MARTYNO MAROZO ARCHITEKTŪRA IR PLANAVIMAS ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-11-21

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija LKA teritorijos transformacijos ir atsinaujinimo plano (projekto) rengimo paslauga

66 308 €

2022-05-11

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pastato rekonstrukcijos konkurso organizavimo paslaugos

8 470 €

2021-08-27

Vilniaus vystymo kompanija UAB Projekto sprendinių vertinimo ir konsultavimo paslaugos

11 954 €

2021-05-09

Vilniaus miesto savivaldybės administracija VILNIAUS MIESTO GATVIŲ DIZAINO IR GEOMETRIJOS DETALIZACIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS

6 655 €

2021-02-12

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija VŠĮ Ekspertinis vertinimas ir konsultacijos dėl LRT naujo pastato architektūrinio konkurso

4 000 €

2021-02-09

Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto gatvių dizaino ir geometrijos detalizacijų parengimo paslaugos

11 374 €

2021-01-25

Anykščių rajono savivaldybės administracija Projekto paraiškos ir architektūrinių – urbanistinių projektinių sprendinių detalizavimo paslaugos

11 495 €

2020-11-02

Susisiekimo paslaugos SĮ Eismo schemų parengimo ramaus eismo gatvėms paslaugos

8 712 €

2020-10-01

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija VŠĮ Planuojamo naujo LRT pastato projektavimo techninės užduoties parengimo numatomam architektūriniam k...

9 147 €

2020-08-14

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO NEPRIKLAUSOMO PROFESINIO (EKSPERTINIO) VERTINIMO PAS...

4 999 €

2020-08-04

Anykščių rajono savivaldybės administracija Anykščių miesto centrinės dalies 4 teritorijų esamos būklės analizė ir koncepcijos parengimo paslaug...

11 979 €

2020-07-03

Vilniaus vystymo kompanija UAB Techninio projekto „Paviršinių nuotekų tinklų, pėsčiųjų ir dviračių takų statybos projektas, vandent...

12 099 €

2020-05-19

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPO KONKRETIZUOTŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMO MET...

4 999 €

2019-12-19

GO Vilnius, VšĮ Bendradarbystės erdvės projekto parengimo pirkimas

11 797 €

2019-11-14

Panevėžio miesto savivaldybės administracija Panevėžio daugiafunkcio sporto ir sveikatinimo centro techninių pasiūlymų vertinimas

10 837 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.