Lobby Baltic UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Lobby Baltic UAB - 302434144 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Lobby Baltic UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2023-01-16

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Vanduo

3510 317 €

2022-11-17

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa,žuvis

3015 626 €

2022-11-07

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa, žuvis

3015 626 €

2022-08-02

Šv. Juozapo globos namai VŠĮ Vaisiai ir daržovės

122586 310 €

2022-07-18

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa, žuvis

3015 626 €

2022-05-10

Viliaus Gaigalaičio globos namai Konservuotos daržovės

9159 216 €

2022-04-25

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa, žuvis

3015 626 €

2022-02-21

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Vanduo

3510 317 €

2022-02-08

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa, žuvis

3015 626 €

2021-09-20

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa, žuvis

3015 626 €

2021-09-08

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Vanduo

3510 317 €

2021-06-01

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa, žuvis

3015 626 €

2021-05-27

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa ir žuvis

3015 626 €

2021-04-15

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa, Žuvis

3015 626 €

2021-02-12

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Mėsa, Žuvis

3015 626 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.