Interlux UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Interlux UAB - 110608112 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Interlux UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-05-27

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Agilent ir Shimadzu analitinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas

755 360 €

2022-03-22

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos Susitarimas NR. PRIE 2019 M. SAUSIO 23 D. BIOCHEMINIUS, IMUNOCHEMINIUS IR HEMATOLOGINIUS TYRIMUS ATL...

5510 340 €

2021-11-16

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos Vienkartinės priemonės dializėms, hemosorbcijai, gydomosioms aferezėms bei kitoms invazinėms procedū...

31 500 €

2021-06-02

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas Agilent ir Shimadzu analitinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas

187 641 €

2021-03-08

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija Reagentai ir priemonės,skirtos klinikiniams tyrimams atlikti

121 051 €

2021-03-08

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija Reagentai ir priemonės,skirtos klinikiniams tyrimams atlikti

46 777 €

2021-02-12

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos Susitarimas dėl 2019-02-14 sutarties Nr. SUT-19-0338 "Dėl 2019-02-14 sutarties Nr. SUT-19-0338 "Dėl ...

99 723 €

2021-02-12

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos Susitarimas dėl 2019-02-20 sutarties Nr. SUT-19-0360 "Dėl reagentų ir pagalbinių priemonių laborator...

49 654 €

2021-01-20

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos VŠĮ Reagentai ir pagalbinės priemonės

118 140 €

2021-01-20

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos VŠĮ Reagentai ir pagalbinės priemonės

80 901 €

2020-09-28

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartis dėl vienkartinių priemonių ir tirpalų dializėms, hemosor...

31 500 €

2020-08-20

Ignalinos atominė elektrinė VĮ Spektrometro ICP-MS Agilent 7500A gedimų diagnostikos, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos

29 040 €

2020-05-06

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos Susitarimas dėl 2018-04-12 sutarties Nr. SUT-18-0832 „Dėl medicininės įrangos dalių bei serviso pasl...

36 940 €

2019-11-07

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė VŠĮ Susitarimas dėl 2017-11-03 viešojo pirkimo sutarties Nr. VP-608/IVD/P530/17 įsipareigojimų įvykdymo ...

59 723 €

2019-08-21

Vilniaus universitetas Impulsų generatoriaus, detektoriaus celės, valdymo plokštės ir skysčių chromatografo bei masių spekt...

25 274 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.