Fitek LT UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Fitek LT UAB - 111629419 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Fitek LT UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-08-31

ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VŠĮ Mokėjimo pranešimų ir įspėjimų spausdinimo, vokavimo ir išnešiojimo paslaugų pirkimas

163 997 €

2022-07-15

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ŽEMĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO DEKLARACIJŲ IR PRANEŠIMŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS CENTRALIZUOTAS SPAUSDINIMA...

445 000 €

2022-04-29

Vilniaus rajono savivaldybės administracija Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilniau...

237 381 €

2022-02-28

Energijos skirstymo operatorius, AB (2021-ESO-1302) Korespondencijos spausdinimo, vokavimo ir siuntimo paslaugos

484 000 €

2022-02-17

Ignitis UAB (2021-IGN-114) Korespondencijos siuntimo paslauga

786 500 €

2021-07-27

Klaipėdos energija AB 164_Sąskaitų, priminimo pažymų ir suderinimo aktų spausdinimo ir pristatymo paslaugos

350 948 €

2021-07-19

VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB Klientams teikiamų sąskaitų ir informacinių pranešimų spausdinimo ir siuntimo paslaugos

302 500 €

2021-02-09

SĮ Vilniaus atliekų sistemos administratorius Susitarimas dėl 2020-01-31 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS-20-010 pratęsimo

164 954 €

2020-10-14

Aukštaitijos vandenys UAB Sąskaitų spausdinimu, vokavimo ir pristatymo paslaugos

307 700 €

2020-06-03

VILNIAUS VANDENYS Dokumentų pristatymo paštu paslauga

890 264 €

2020-04-24

VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB Klientams teikiamų sąskaitų ir informacinių pranešimų spausdinimo ir siuntimo paslaugų pirkimas

416 724 €

2020-04-22

Giraitės vandenys UAB Sąskaitų, ataskaitų, mokėjimo pranešimų, priminimų bei kitų informacinių personalizuotų pranešimų sp...

151 200 €

2020-02-17

SĮ Vilniaus atliekų sistemos administratorius Mokėjimo pranešimų, skolos pranešimų ir mokėjimo nurodymų parengimo (maketavimo), spausdinimo. vokav...

164 954 €

2020-01-22

Alytaus šilumos tinklai UAB Susitarimas dėl 2019-01-15 paslaugų teikimo sutarties Nr. PSRŽ-3 galiojimo pratęsimo

181 500 €

2020-01-20

Litesko UAB Sąskaitų ir kitų dokumentų spausdinimo, lankstymo, dėliojimo į vokus ir pristatymo adresatams paslau...

387 200 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.