Exzona UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Exzona UAB - 303248865 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Exzona UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-01-10

PALANGOS VANDENYS UAB Šildytuvas

5 105 €

2019-11-13

Amber Grid AB Ex išpildymo elektrotechnikos gaminių, skirtų naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, pirkimas

26 824 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.