EUROGAMA UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo EUROGAMA UAB - 224301850 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti EUROGAMA UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-09-22

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai Žmonėms su negalia skirtas vertikalus keltuvas su įrengimo darbais

54 750 €

2021-09-13

Kauno rajono savivaldybės administracija Neįgaliųjų įranga su montavimu

81 198 €

2021-09-09

Kretingos rajono savivaldybės administracija Turėklinių keltuvų neįgaliesiems įrengimas mokslo paskirties pastate, Savanorių g. 58, Kretingos m.

76 761 €

2021-07-30

Visagino savivaldybės administracija Keltuvo su šachta įrengimas Tarybų g. 12 Visagine

21 627 €

2021-07-29

Oazė senjorams VšĮ Vertikalus keltuvas

17 950 €

2021-07-22

Anykščių rajono savivaldybės administracija Rangos darbų sutartis keltuvų įrengimui Ažuožerių k. BVGN Anykščių rajone

19 800 €

2021-07-07

Panevėžio socialinių paslaugų centras NEĮGALIŲJŲ KELTUVO KEITIMO DARBŲ PIEKIMO PARDAVIMO SUTARTIS

29 700 €

2021-05-04

Vilkaviškio Kultūros Centras Kėdės

89 995 €

2020-12-17

Vilniaus rajono centrinė poliklinika VŠĮ VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos I etapo Kalvelių ambulatorijos žmoių su negalia poreikiam...

55 000 €

2020-12-17

Vilniaus rajono centrinė poliklinika VŠĮ VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos I etapo Juodšilių ambulatorijos žmoių su negalia poreikia...

52 500 €

2020-09-21

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Naujo vertikalaus neįgaliųjų keltuvo su šachta įrengimas su visais būtinais statybos-apdailos darbai...

20 535 €

2020-06-15

Pranciškonų gimnazija VšĮ Keltuvo (vaikams su negalia) su montavimo paslauga pirkimo-pardavimo sutartis

34 449 €

2020-05-07

Panevėžio socialinių paslaugų centras Neįgaliųjų keltuvo keitimo darbai

29 700 €

2020-01-31

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Hibridinis automobilis

47 590 €

2019-11-22

VŠĮ Trakų kultūros rūmai Kėdės scenos žiūrovų salei

62 436 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.