EKSPLOIT UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo EKSPLOIT UAB - 302638855 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti EKSPLOIT UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2021-07-05

Maironio lietuvių literatūros muziejus Vaikų literatūros muziejaus pastato, esančio adresu K. Donelaičio g. 13, Kaunas modernizavimo techni...

118 434 €

2021-06-17

Biržų rajono savivaldybės administracija Teritorijos Biržuose, greta Reformatų ir J. Bielinio gatvių, sutvarkymo projekto vykdymo priežiūros ...

19 360 €

2021-04-13

Šakių rajono savivaldybės administracija Techninio projekto „Lukšių miestelio viešųjų erdvių A. Tatarės g. atnaujinimo ir A Tatarės g. 39 kul...

30 000 €

2020-12-07

Biržų rajono savivaldybės administracija Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. SRV-526

16 940 €

2020-08-12

Lietuvos dailės muziejus Techninio projekto B laidos vėdinimo, procesų valdymo ir automatizacijos bei konstrukcijų dalių pare...

18 125 €

2020-07-02

Kauno technologijos universitetas VŠĮ Pastato, mokslo įstaigos, korpuso 1C4p, Studentų g. 48, Kaune, rekonstravimo projekto parengimo pasl...

42 325 €

2020-06-29

Šakių rajono savivaldybės administracija Susitarimas dėl 2019-05-28 paslaugų sutarties Nr. VPS-121 sąlygų pakeitimo

32 536 €

2020-06-09

Klaipėdos nafta AB Administracinio pastato projektavimo paslaugos

175 316 €

2020-04-21

Šakių rajono savivaldybės administracija Susitarimas dėl projekto „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ istorinių, archeologinių, dendrologi...

32 536 €

2020-03-24

Kupiškio rajono savivaldybės administracija 2020-03-09 Preliminarioji sutartis Nr. B5-66 dėl tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų parengimo i...

152 944 €

2020-03-20

Šiuolaikinio meno centras projektavimo paslaugos

17 908 €

2019-12-30

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pravažiuojamojo kelio tarp Bokštų g. ir Jūros g., Klaipėdoje, techninio darbo projekto parengimo ir ...

13 800 €

2019-12-23

Šakių rajono savivaldybės administracija Susitarimas dėl 2019-01-14 paslaugų sutarties Nr. VPS-3 saąlygų pakeitimo

30 600 €

2019-12-11

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos Europos Sąjungos atvykimo išvykimo - sistemos diegimui reikalingos infrastruktūros pritaikymo pasien...

134 185 €

2019-11-25

Lietuvos bankas Pastato, esančio Maironio g. 25, Kaune, atskyrimo ir inžinerinių tinklų projektavimo bei projekto vy...

22 856 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.