Ekokonsultacijos UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Ekokonsultacijos UAB - 300081400 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Ekokonsultacijos UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-09-22

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Aplinkosauginės paslaugos

11 979 €

2022-09-20

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB MBA įrenginių ir sąvartyno paraiškų TIPK leidimams pakeisti parengimo ir suderinimo paslauga

11 979 €

2022-08-22

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras UAB Panevėžio regiono ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planų rengimo pasla...

95 590 €

2022-06-30

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ Kauno regiono ir Kauno regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planų paren...

90 750 €

2022-06-02

ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VŠĮ Šiaulių regiono ir Šiaulių regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. planų...

98 010 €

2022-05-03

Gargždų švara VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo kainos nustatymo model...

999 460 €

2022-03-08

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Kietojo biokuro panaudojimo šilumos gamybai galimybių studijos parengimo paslaugų sutarties pakeitim...

11 979 €

2022-02-07

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VŠĮ Maisto ir virtuvės atliekų atskiro surinkimo įdiegimui Kauno regiono savivaldybėse galimybių studijo...

47 190 €

2021-12-29

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Kietojo biokuro panaudojimo šilumos gamybai galimybių studijos parengimo paslaugos

11 979 €

2021-09-21

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimas

12 098 €

2021-08-30

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Esamos situacijos pavojingųjų atliekų identifikavimo srityje apžvalgos ir vieningos pavojingųjų atli...

53 845 €

2021-04-13

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas

12 098 €

2020-11-09

ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VŠĮ Susitarimas dėl 2020-05-07 paslaugų teikimo sutarties Nr. S-168 pratęsimo

11 979 €

2020-07-27

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras UAB Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. plano rengimo paslaugos

15 600 €

2020-05-11

ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS VŠĮ Strateginio atliekų tvarkymo proceso modeliavimo paslaugų pirkimo sutartis

11 979 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.