Ecoservice UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Ecoservice UAB - 123044722 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Ecoservice UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2023-01-09

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras UAB Mišrių komunalinių bei didžiųjų ir biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo apvažiavimo būdu...

1710 000 €

2023-01-06

Vilniaus miesto savivaldybės administracija PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2019 M. BALANDŽIO 29 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-138/19 PAKEITIMO

19295 015 €

2023-01-06

Vilniaus miesto savivaldybės administracija PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2019 M. BALANDŽIO 29 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-136/19 PAKEITIMO

14739 246 €

2022-12-22

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto šiaurinės dalies bendrojo naudojimo teritorijų (šaligatvių, autobusų sustojimo aikš...

2203 376 €

2022-10-04

Marijampolės savivaldybės administracija Marijampolės savivaldybės gatvių ir pėsčiųjų saugumo salelių priežiūros paslaugos

1600 000 €

2022-08-08

Vilniaus miesto savivaldybės administracija PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2019 M. BALANDŽIO 29 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-138/19 PAKEITIMO

19818 923 €

2022-08-02

Vilniaus miesto savivaldybės administracija PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL 2019 M. BALANDŽIO 29 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-136/19 PAKEITIMO

17686 170 €

2022-07-11

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2021 M. KOVO 17 D. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITOR...

3224 289 €

2022-06-16

Šilutės rajono savivaldybės administracija Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai

2323 200 €

2022-06-09

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija SUSITARIMAS DĖL 2021-03-07 SUTARTIES NR. GS-83 'KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS T...

2619 289 €

2022-03-24

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto šiaurinės dalies bendrojo naudojimo teritorijų (šaligatvių, autobusų sustojimo aikš...

1987 316 €

2021-12-27

Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos. L...

7836 705 €

2021-12-14

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2021 M. KOVO 17 D. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITOR...

2619 289 €

2021-03-31

Kauno švara UAB Mišrių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų iš Kauno m. IDV ir kolektyvinių konteinerlų išrūšiavimo ...

2976 668 €

2021-03-25

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SURINKIMO IR JŲ VEŽIMO Į APDOROJIMO ...

2619 289 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.