Dge Baltic Soil And Environment UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Dge Baltic Soil And Environment UAB - 300085690 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Dge Baltic Soil And Environment UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2021-12-15

VAATC UAB Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir sanitarinių apsaugos zonų nustatymo paslaugos

18 150 €

2021-12-13

VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB Aplinkos monitoringo programų parengimo paslaugos

25 410 €

2021-10-15

Vilniaus planas SĮ Vilniaus miesto paviršinio vandens ir dugno nuosėdų monitoringo vykdymo paslaugos

24 139 €

2021-09-15

Vilniaus planas SĮ Vilniaus miesto dirvožemio (ar grunto) monitoringo vykdymo paslaugos

34 969 €

2021-07-19

VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB Informacijos atrankoms dėl poveikio aplinkai vertinimo parengimo paslaugų pirkimas

36 300 €

2021-07-13

Utenos regiono atliekų tvarkymo centras UAB 10-ties uždarytų sąvartynų monitoringo vykdymo paslaugos pagal aplinkos monitoringo programas

25 083 €

2021-06-04

Lietuvos geležinkeliai AB Preliminariųjų ekogeologinių tyrimų, detaliųjų ekogeologinių tyrimų, užterštos teritorijos tvarkymo ...

25 470 €

2021-01-17

Klaipėdos nafta AB Užterštos teritorijos tvarkymo darbų atlikimas ir esamų požeminio vandens monitoringo gręžinių sutva...

19 602 €

2020-12-29

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto užterštų teritorijų tvarkymo planų parengimo paslaugos

14 520 €

2020-09-21

Vilniaus planas SĮ Vilniaus miesto pavir6inio vandens monitoringo vykdymo 2020-2021 metais paslaugos

18 029 €

2020-09-21

Vilniaus planas SĮ Vilniaus miesto dirvožemio, grunto tyrimų vykdymo 2020 m. paslaugos

13 552 €

2020-04-03

Lietuvos geležinkeliai AB Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo paslaugų pirkimas

13 794 €

2020-03-05

Utenos regiono atliekų tvarkymo centras UAB Monitoringo vykdymo paslaugos pagal Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno aplinkos monitor...

26 813 €

2020-01-06

VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB Požeminio vandens monitoringo paslaugų pirkimas

24 200 €

2019-11-06

Ignalinos atominė elektrinė VĮ K, Na, mikroelementų ir naftos produktų matavimų Ignalinos AE stebėjimo gręžinių vandens mėginiuose ...

27 827 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.