Compensa Vienna Insurance Group UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Compensa Vienna Insurance Group UAB - 304080146 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Compensa Vienna Insurance Group UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2023-02-01

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija VŠĮ Savanoriško darbuotojų sveikatos draudimo paslaugų pirkimas

1104 531 €

2022-11-23

Valstybinių miškų urėdija VĮ Savanoriško sveikatos darudimo paslaugų pirkimas

780 000 €

2022-11-14

Lietuvos geležinkeliai AB utartis dėl privalomojo geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkeli...

487 636 €

2022-09-14

Kauno švara UAB Transporto priemonių privalomosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos pirkimo-pardavimo sutart...

505 560 €

2022-09-13

Valstybinių miškų urėdija VĮ Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (TPVCA) paslaugų pirkimas

356 950 €

2022-09-06

Ignitis gamyba AB (2021-GEN-273) Elektrėnų komplekso energetinių blokų Nr. 7 ir 8 turto ir finansinių nuostolių draudi...

529 980 €

2022-06-01

VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB Turto / verslo nutrūkimo draudimas

369 732 €

2022-03-21

Valstybinių miškų urėdija VĮ VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų savanoriško draudimo paslaugų pirkimas

576 600 €

2022-01-31

Lietuvos geležinkeliai AB Sutartis dėl privalomojo geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkel...

485 776 €

2021-10-14

Lietuvos oro uostai VĮ Darbuotojų sveikatos draudimo paslaugos

420 000 €

2021-09-08

Kauno švara UAB Transporto priemonių valdytojų privalomosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimo -pardav...

330 387 €

2021-01-29

Lietuvos geležinkeliai AB 16277-16117-16093-16045-16044. Bendrosios civilinės atsakomybės savanoriškasis draudimas

444 222 €

2020-06-15

Kauno autobusai UAB Transporto priemonių (Kasko) draudimo paslaugos

428 247 €

2020-01-23

Lietuvos geležinkeliai AB Nr. 11032, 11037. Bendrosios civilinės atsakomybės (privalomasis ir savanoriškas) draudimas

443 480 €

2019-12-12

Lietuvos geležinkeliai AB Nr. 11033. Transporto priemonių savanoriškas draudimas

454 300 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.