Cathedral Square Hotel UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Cathedral Square Hotel UAB - 300039910 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Cathedral Square Hotel UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Pagrindiniai pirkėjai

Perkančiosios organizacijos pavadinimas

Bendra sutarčių suma

Lietuvos kariuomenės kanceliarija

11 823 €

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2019-10-18

Su renginiais susijusios paslaugos.

11 823 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.