Budinks UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Budinks UAB - 300654259 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Budinks UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2020-12-08

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos pastato Mažeikių r., Židikuose, Dariaus ir Girėno g. 14, III...

99 979 €

2020-07-24

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Papildomas susitarimas prie 2019 m. balandžio 15 d. Dailės ir choreografijos mokyklų pastatų paprast...

297 952 €

2020-06-10

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Papildomas susitarimas prie 2019 m. balandžio 15 d. Dailės ir Choreografijos mokyklų pastatų paprast...

353 817 €

2020-04-23

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Papildomas susitarimas prie 2019 m. balandžio 15 d. Dailės ir Choreografijos mokyklų pastatų paprast...

353 817 €

2020-03-12

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Papildomas susitarimas prie 2019 m. balandžio 15 d. Dailės ir Choreografijos mokyklų pastatų paprast...

353 817 €

2020-02-20

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Ma-žeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbai

241 571 €

2020-02-17

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Papildomas susitarimas prie 2018 m. liepos 24 d. Kalnėnų pagrindinės mokyklos vidaus patalpų paprast...

158 748 €

2020-02-07

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbai

241 571 €

2020-02-06

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbai

241 571 €

2020-01-17

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbai

241 571 €

2019-12-06

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Mažeikių rajono savivaldybei nuosavy bės teise priklausančių patalpų remonto darbai

241 571 €

2019-12-06

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbai

241 571 €

2019-12-06

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Mažeikių rajonosavivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbai

241 571 €

2019-11-14

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbai

241 571 €

2019-11-14

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Mažeikių rajono ssavivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbai

241 571 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.