Bebrūnė UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Bebrūnė UAB - 264244670 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Bebrūnė UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-08-22

Kretingos rajono savivaldybės administracija Melioracijos griovių ir jų statinių remontas pagal parengtą projektą (up. Rąžė, Erla ir kt.)

206 446 €

2022-08-16

Kretingos rajono savivaldybės administracija Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūros ir smulkaus remonto darbai

80 000 €

2022-08-02

Kretingos rajono savivaldybės administracija Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūros ir smulkaus remonto darbai

80 000 €

2021-11-10

Palangos miesto savivaldybės administracija Palangos miesto polderių vandens kėlimo stočių eksploatavimo ir griovių priežiūros darbai

41 580 €

2021-05-21

Kretingos rajono savivaldybės administracija Kretingos rajono melioracijos griovių ir jų statinių remontas pagal projektą

150 000 €

2021-05-19

Rietavo savivaldybės administracija Rietavo savivaldybės melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų pirkimas

49 865 €

2021-02-01

Palangos miesto savivaldybės administracija Melioracijos griovių priežiūros darbai

49 999 €

2021-02-01

Palangos miesto savivaldybės administracija Palangos miesto polderių vandens kėlimo stočių eksploatavimo ir griovių priežiūros darbai

38 945 €

2021-01-27

Palangos miesto savivaldybės administracija Palangos miesto melioracijos griovių valymo darbai

8818 148 €

2020-09-03

Kretingos rajono savivaldybės administracija Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu

59 878 €

2020-07-21

Rietavo savivaldybės administracija Rietavo savivaldybės melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai

86 664 €

2020-06-17

Kretingos rajono savivaldybės administracija Kretingos rajono melioracijos griovių ir kitų melioracijos statinių priežiūros ir smulkaus remonto d...

80 000 €

2020-04-20

Kretingos rajono savivaldybės administracija Susitarimas dėl 2019 kovo 18d. sutarties S1-297

151 818 €

2020-02-03

Palangos miesto savivaldybės administracija Papildomas susitarimas Nr. 37-R prie 2019-05-06 rangos sutarties Nr. 7-R (Palangos miesto polderių v...

47 182 €

2019-11-18

Kretingos rajono savivaldybės administracija Susitarimas dėl 2019m. kovo 18 d. sutarties S1-298 (su papildomu susitarimu prie šios sutarties Nr. ...

136 507 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.