Auditorių profesinė bendrija UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Auditorių profesinė bendrija UAB - 182920658 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Auditorių profesinė bendrija UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-12-01

REGITRA VĮ Atlyginimo už registro objekto registravimą ir (arba) dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo patikri...

16 901 €

2022-10-10

Centrinė projektų valdymo agentūra VŠĮ Audito paslaugos

35 198 €

2022-10-05

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos Susitarimas dėl sutarties2022-09-09 Nr. SUT-22-2470 nutraukimo

17 499 €

2022-09-21

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Metinės finansinės ataskaitos auditas

26 832 €

2022-09-19

Centrinė projektų valdymo agentūra VŠĮ Audito paslaugos

64 468 €

2022-05-13

Registrų centras VĮ Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo patikrinimo pa...

20 255 €

2022-05-10

Investuok Lietuvoje VŠĮ Investicijų projektų tikrinimo pagal iš anksto sutartas procedūras paslaugos

137 849 €

2021-12-22

Lietuvos Respublikos finansų ministerija UAB BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS 2021 IR 2022 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO PASLAUGOS

16 456 €

2021-08-27

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per s...

163 529 €

2021-08-27

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sien...

64 009 €

2021-06-28

Investicijų ir verslo garantijos UAB INVEGOS fondo priemonėms skirtų ir panaudotų lėšų audito paslaugos

59 290 €

2020-11-20

LITGRID AB Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansuojamų projektų išlaidų audito paslaugos

21 780 €

2020-10-06

Šiaulių turizmo informacijos centras Projekto audito paslaugų sutartis

49 020 €

2020-06-04

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Europos Sąjungos solidarumo fondo finansinės paramos, įgyvendinimo ataskaitos ir išlaidų pagrindimo ...

17 545 €

2020-01-24

REGITRA VĮ Atlyginimo už registro objekto registravimą ir (arba) dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo patikri...

17 424 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.