Artis consorcium UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Artis consorcium UAB - 303671858 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Artis consorcium UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-09-02

Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė Kino filmų ir vaizdajuosčių gamybos bei susijusios paslaugos

12 000 €

2022-08-22

Lietuvos kultūros institutas Renginio parengimo ir įgyvendinimo paslaugos KS/2022/7

11 979 €

2022-07-04

Investicijų ir verslo garantijos UAB INVEGOS darbuotojų komandinio darbo mokymų renginys

23 746 €

2022-04-19

Lietuvos kultūros institutas Renginio parengimo ir įgyvendinimo paslaugos

11 979 €

2022-01-17

Palangos miesto savivaldybės administracija Liepos 4 d. iškilmingo koncerto, skirto Palangos grąžinimo Lietuvai paminėti, organizavimas

11 474 €

2021-11-12

Lietuvos kariuomenės kanceliarija Scenos konstrukcijų ir specialių erdvių įrengimo paslaugos

10 890 €

2020-11-25

Lietuvos kariuomenės kanceliarija Renginio scenos konstrukcijų įrengimo ir scenografijos paslaugos

10 890 €

2020-11-24

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Atminimo laužų uždegimo ceremonijos Nepriklausomybės aikštėje 2021 metais organizavimo paslauos

10 853 €

2020-11-08

Viešojo įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai Techninio renginio aptarnavimo paslaugos

9 950 €

2020-10-06

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Renginio organizavimo ir techninio aptarnavimo paslaugų sutartis

11 095 €

2020-03-16

Lietuvos kultūros institutas Palsaugos teikimo sutartis KS2020/02/02

12 075 €

2020-01-06

Viešojo įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai Renginio techninio aptarnavimo paslaugos

9 172 €

2019-12-12

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Atminimo laužų uždegimo ceremonijos Nepriklausomybės aikštėje organizavimo paslaugos

10 769 €

2019-11-18

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Muzikinių kompozicijų sukūrimas ir aranžuotės, vaizdo grafika, vaizdo siužetų filmavimas ir montažas

7 080 €

2019-08-23

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Audiovizualinės produkcijos sukūrimo paslaugos

8 000 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.