ARIONEX LT UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo ARIONEX LT UAB - 300601705 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti ARIONEX LT UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-08-02

Lietuvos oro uostai VĮ Paviršinių nuotekų tinklų bei valyklos Rodūnios kel. 2, Vilniaus m. sav. projektavimo ir statybos da...

3507 427 €

2022-07-26

Kauno energija AB Papildomos ultrafiltracijos sistemos ir automatiškai prasiplaunančių filtrų įrengimas

96 498 €

2022-05-03

Klaipėdos vanduo AB 1-osios vandenvietės aeracinių koštuvų remonto darbai

95 442 €

2022-04-01

Šiaulių energija AB Vandens paruošimo sistemos remonto darbai

93 170 €

2021-11-04

Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB (2021-VKJ-148) Vandens valymo įrangos aptarnavimo ir remonto darbai bei medžiagų, reikalingų Darbų a...

532 400 €

2021-10-06

Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB (2020-VKJ-139) Vilniaus kogeneracinės jėgainės įrenginių eksploatacijai reikalingos cheminės medžiag...

111 271 €

2021-10-01

PALANGOS VANDENYS UAB Atvirkštinio osmoso membranų keitimo darbai

156 090 €

2021-08-23

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras UAB Dumpių osmozinio įrenginio eksploatacijos, techninio aptarnavimo/remonto paslaugos ir komplektuojanč...

108 900 €

2021-07-26

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras UAB Dumpių osmozinio įrenginio eksploatacijos, techninio aptarnavimo, remonto paslaugų ir komplektuojanč...

108 900 €

2021-06-04

PALANGOS VANDENYS UAB Šventosios vandens gerinimo įrenginių kapitalinio remonto darbų pirkimas

415 100 €

2021-03-09

Kauno energija AB Cheminių medžiagų pirkimas

302 500 €

2020-09-10

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras UAB Glaudėnų konteinerinės filtravimo sistemos atstatymo ir Dumpių sąvartyno infiltracijos vamzdyno remo...

84 095 €

2020-05-19

PALANGOS VANDENYS UAB Šventosios vandens gerinimo įrenginių kapitalinio remonto darbų pirkimas

415 100 €

2019-11-18

Klaipėdos vanduo AB Geriamojo vandens ruošyklų statyba Tilvikų ir Rudaičių k., Klaipėdos r., pagal pateiktą projektą

481 163 €

2019-11-08

Kauno energija AB AB "Kauno energija" centralizuotos šilumos tiekimo tinklų vandens paruošimo įrangos aptarnavimo darb...

157 300 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.