ALPERA UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo ALPERA UAB - 124082035 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti ALPERA UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-11-22

Kauno miesto savivaldybės administracija Tauro skulptūrėlių pagaminimo paslaugų pirkimas

13 794 €

2022-09-05

Kauno technologijos universitetas VŠĮ Geltono aukso ženkleliai su KTU logotipu

10 890 €

2022-07-15

Kauno rajono savivaldybės administracija Susitarimas dėl 2021 m. liepos 30 d. Savivaldybės apdovanojimų pirkimo sutarties Nr. S-843 pratęsimo

100 000 €

2022-01-08

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Pirkimo - paradvimo sutartis 2021 m. A9-847

11 979 €

2021-09-27

Lietuvos nacionalinė filharmonija Įvairios paslaugos

12 039 €

2021-07-30

Kauno rajono savivaldybės administracija Savivaldybės apdovanojimų pirkimas

100 000 €

2021-07-29

Kauno miesto savivaldybės administracija Tauro skulptūrėlių pagaminimo paslaugų pirkimas

12 087 €

2020-11-24

Lietuvos policijos mokykla Policijos mokyklos baigimo ženklai

12 000 €

2020-10-22

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Ženklai asmens

40 414 €

2020-10-09

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Tarnybos vado ženklas ir Tarnybos pareigūno ženklas

29 615 €

2020-05-12

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos SUSITARIMAS DĖL 2017 M. BIRŽELIO 1 D. VSAT PASIŽYMĖJIMO IR GARBĖS ŽENKLŲ KOMPLEKTŲ PIRKIMO-PARDAVIMO...

120 000 €

2020-01-21

Kauno miesto savivaldybės administracija Kauno miesto savivaldybės apdovanojimo ženklų (1-ojo, 2 -ojo ir 3-iojo laipsnių Santakos garbės ženk...

60 000 €

2019-12-16

Lietuvos kariuomenė Asmens ženklai

29 010 €

2019-12-11

Kauno miesto savivaldybės administracija Tauro skulptūrėlių pirkimas

9 900 €

2019-11-15

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Nuosavybės teise garbės ženklų "Už už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai" pirkimas

10 629 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.