Alostė UAB - viešieji pirkimai

Šiame puslapyje galite matyti tiekėjo Alostė UAB - 235131680 laimėtus viešuosius pirkimus. Tai reiškia, jog tiekėjas sudarė sutartis su viešojo sektoriaus įmonėmis. Norėdami detaliai analizuoti Alostė UAB ar kitų tiekėjų, konkurentų aktyvumą bei rezultatus viešuosiuose pirkimuose - registruokitės.

Tiekėjo laimėti viešieji pirkimai

Paskelbimo data

Pirkėjas

Pavadinimas

Sudarytos sutarties vertė

2022-11-10

Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras VŠĮ Šeimos kab., Šviesos g. 18, Kluoniškių k., Zapuškio sen., Kaunor r. paprastasis remontas (2022.Alost...

11 560 €

2022-08-29

Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla Mokyklos antro aukšto koridoriaus remonto darbai

22 457 €

2022-07-04

Linelis, Kauno vaikų lopšelis-darželis Darželio grupių remontas

19 900 €

2022-01-24

Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras VŠĮ Poliklinikos II aukšto ir laiptinės remontas (2022.Alostė)

15 894 €

2021-10-25

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija Sanitarinio mazgo (WC ir prausykla) patalpų remonto darbų pirkimas

11 947 €

2021-10-18

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos sanitarinių mazgų remonto darbai

32 460 €

2021-01-15

Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla Rangos darbų sutartis 'Alostė"

11 846 €

2021-01-08

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM Patalpų remontas

35 704 €

2020-09-08

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM Patalpų remontas

35 704 €

2020-07-09

Kauno kolegija Bendrabučio koridoriaus II aukšto remonto darbai

11 915 €

2020-06-30

Kauno kolegija I aukšto koridoriaus remontas

12 068 €

2020-06-29

Kauno kolegija Auditorijos remonto darbai

11 953 €

2020-06-10

Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla Statybos darbai UAB "Alostė"

20 925 €

2020-04-16

Kauno kolegija Kauno kolegijos pastato (Gedimino g. 41, Kaunas) vidaus patalpų remonto darbai

11 507 €

2020-04-16

Kauno kolegija Bendrabučio virtuvių remonto darbai

10 659 €

Ši pateikiama statistika ir informacija apie laimėtus konkursus yra nuo 2019-06-01. Statistika pateikiama pagal skelbimo datą (ne pagal konkurso laimėjimo datą).Į statistiką įtraukiami tik viešai paskelbta informacija. Jei norite matyti detalią informaciją ar ilgesnio laikotarpio duomenis - registruokitės.