Viešųjų pirkimų tiekėjai

Apačioje matysite tiekėjų sąrašą, kurie per laimėjo bent vieną viešąjį konkursą. Norėdami detaliai analizuoti savo konkurentus viešajame sektoriuje - registruokitės.

Tiekėjų sąrašas

Tiekėjas viešuosiuose pirkimuose tai yra verslas, kuris siūlo savo kandidatūrą. Jis bendradarbiauja su organizacijomis, kurios kelia reikalavimus, tad kuo glaudesnis ryšys palaikomas ir kuo labiau keliamus reikalavimus tiekėjas atitinka – tuo didesnė tikimybė, kad jo kandidatūra bus pasirinkta.

Kas gali būti tiekėjas viešuosiuose konkursuose?

Visi tiekėjai gali teikti pasiūlymus viešuosiuose konkursuose tokiu atveju, jeigu jie atitinka šiuos keliamus reikalavimus:

 • Konkursuose gali dalyvauti bet koks ūkinis subjektas: fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešas juridinis asmuo, asmenų grupė ir kt.
 • Svarbiausia, kad ūkinis subjektas galėtų pasiūlyti prekes, paslaugas pagal keliamus CPO LT reikalavimus.
 • CPO LT kataloge turi būti reguliariai atnaujinami prekių arba paslaugų aprašymai.
 • Žinoma, tiekėjai privalo atitikti CPO LT keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kurie yra nurodyti konkurso sąlygose ir kurie varijuoja priklausomai nuo konkurso.
 • CPO LT kataloge savo kandidatūrą gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti ir sudarę preliminarias sutartis.
 • Negali turėti skolų VMI arba Sodroje.
 • Jų veikla negali turėti jokių sąryšiu su nusikalstamomis organizacijomis.
 • Įmonė negali būti bankrutuojanti.


 • Ar tiekėjas gali dalyvauti bet kokiame organizuojamame konkurse?

  Viešieji konkursai įpareigoja, kad kiekvienas tiekėjas turi teisę teikti kandidatūrą. Visgi, reikalingas savo galimybių įvertinimas, kadangi tik tokiu atveju tokia kandidatūra bus apskritai svarstoma. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai neatitinkami kvalifikaciniai reikalavimai, kai trūksta žmogiškųjų arba ekonominių sąnaudų – geriausia savo kandidatūros neteikti. Arba kita alternatyva – teikti su subrangovais, kurie padeda atitikti keliamus reikalavimus. Tačiau šiuo atveju labai svarbu detaliai iki mažiausių smulkmenų išsiaiškinti detales ir pasirašyti sutartį, kurioje detaliai nurodoma – kokie palaikomieji bendradarbiavimo santykiai yra tarp partnerių.

  Kas yra nepatikimas tiekėjas?

  Tiekėjai gali būti įtraukiami į „Nepatikimų tiekėjų sąrašą“. Taip nutinka tokiu atveju, kai juos nurodo organizacijos, kurios liko nusivylusios po bendradarbiavimo. Dažniausiai pasitaiko tokiais atvejais, kai tiekėjas netinkamai arba visiškai neįvykdo nurodytų sutarties sąlygų. Į juodąjį sąrašą jis yra įtraukiamas 3 metams. Tokiu atveju yra ribojama teisė dalyvauti pirkimuose.

  Jeigu tiekėjas planuoja nutraukti sudarytą sutartį – jis turi tai padaryti 30 dienų iki sutartyje nurodyti termino. Jeigu praėjus 30-čiai dienų po nutraukimo tiekėjas nesikreipia į teismą – tokiu atveju organizacija per 10 dienų gali pateikti tiekėją kaip nepatikimą.