Vytauto Didžiojo tilto apšvietimo tinklo paprastojo remonto (modernizavimo) darbų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Žaliasis pirkimas. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Statybos užbaigimo terminus, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko, Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti Vytauto Didžiojo tilto apšvietimo tinklo paprastojo remonto (modernizavimo) darbus pagal pridedamą paprastojo remonto aprašą „Vytauto Didžiojo tilto apšvietimo tinklo remontas (modernizacija)“, suteikti Darbams atlikti būtinas Inžinerines paslaugas kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties Kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-008 „Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-06-29

Paskelbimo data:

2022-06-16

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai