Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Valstybės įmonės Turto banko (toliau – TB) administruojamų ir valdomų objektų vidaus patalpų ir lauko teritorijos valymo ir priežiūros paslaugos pagal TB poreikį, skirtos vidaus patalpų ir lauko teritorijos bei jose esančių elementų, estetinio vaizdo, higienos normų, švaros, reprezentatyvumo ir saugios aplinkos palaikymui, TB valdomuose ir administruojamuose objektuose. 2.2. Pirkimo objektas yra skirstomas į 4 (keturias) kategorijas. Paraiškos gali būti teikiamos vienai, kelioms arba visoms pirkimo kategorijoms. 2.3. DPS skirstomas į šias kategorijas: 2.2.1. I kategorija – Valymo paslaugos Vilniaus regione; 2.2.2. II kategorija – Valymo paslaugos Kauno regione; 2.2.3. III kategorija – Valymo paslaugos Klaipėdos regione; 2.2.3. IV kategorija – Valymo paslaugos Panevėžio regione. 2.3. Maksimali Pirkimo objekto apimtis DPS galiojimo laikotarpiu: 8.902.650,73 Eur be PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2025-04-05

Paskelbimo data:

2021-03-04

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai