VP-1325 Avarinės būklės likvidavimui techninio darbo projekto parengimas (Maironio g. 9A, Utena)

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

9. Perkamų paslaugų apimtis: Techninio darbo projekto sudedamosios dalys: Bendroji; Architektūros; Konstrukcijų; Statybos skaičiuojamosios kainos; Sąnaudų kiekių žiniaraščių dalis. Dokumentų rengimo ir konsultavimo paslaugos, rangos darbų paslaugų techninės specifikacijos parengimas, minimalių kvalifikacinių reikalavimų nustatymas tiekėjui, konsultavimo paslaugos pirkimo procedūrų metu. Rengiant dokumentus, užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Informaciją, susijusią su pirkimu, laikyti konfidencialia ir neatskleisti jokioms trečiosioms šalims, be raštiško išankstinio Perkančiojo subjekto sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktais. - Projektuotojas privalo įvertinti remonto projektavimo darbus, jeigu tokius būtina bus atlikti; Galutinę techninio darbo projekto sudėtį techninio darbo projekto rengimo metu nustato Užsakovas.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-11-30

Paskelbimo data:

2021-11-23

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai