Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo darbai

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Šiuo pirkimu perkami Statinio projekte „Specialiosios paskirties pastatų, Lazdijos g. 5, Lazdijai rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto centro su administracinėmis, apgyvendinimo ir maitinimo patalpomis pastatą projektas“ numatyti viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo darbai, taip pat šių perkamų darbų darbo projekto parengimas. Tiekėjas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas. Detaliau nurodyta pirkimo dokumentuose, jų prieduose.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-07-18

Paskelbimo data:

2022-06-18

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai