Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

11. Pirkimo objektas – vėliavos ir jų priedai (toliau – prekės). 12. Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai nurodytai prekių apimčiai. 13. Pirkimo objekto apimtis ir reikalavimai Pirkimo objektui nurodyti techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas) ir sutarties projekte (Pirkimo sąlygų 3 priedą ). 14. Tiekėjų pasiūlymo palyginamoji kaina su visomis įskaičiuotomis išlaidomis ir visais mokesčiais negali būti didesnė nei 16940,00 eurų su PVM. Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys per didele ir nepriimtina.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-05-17

Paskelbimo data:

2022-05-11

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Vėliavos ir jų priedai 2022-05-02
Reprezentacinės prekės 2022-05-02
(PU-9312/22) Vėliavos 2022-03-24
Vėliavos 2022-03-15
Įvairių kanceliarinių prekių pirkimas 2022-01-17