Vartotoju duju sistemos administraciniam pastatui, Karaimu g. 10, Trakuose, irengimo darbu pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Žaliasis pirkimas. 1.1. Pirkimo objektas – vartotojų dujų sistemos administraciniam pastatui (unikalus Nr. 7994-0007-8015), Karaimų g. 10, Trakuose, įrengimo darbai (toliau – Darbai). 1.2. Šis pirkimas yra neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas viso pirkimo objekto apimčiai. 1.3. Reikalavimai pirkimo objektui bei numatomi įsigyti kiekiai pateikiami darbų kiekių žiniaraščiuose (pirkimo dokumentų 2 priedas): 1.3.1. Lauko dujotiekio dalies sąnaudų žiniaraštis; 1.3.2. Vidaus dujotiekio dalies sąnaudų žiniaraštis; 1.3.3. Šilumos gamybos dalies bendrieji rodikliai. 1.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai bei jų pratęsimo ir/ar sustabdymo galimybės (jei numatomos) nurodyti Sutarties projekte (pirkimo dokumentų 3 priedas). 1.5. Pirkimui skirta lėšų suma: 42 350,00 Eur su PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-09-28

Paskelbimo data:

2022-09-21

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai