Valymo paslaugų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

5. Pirkimo objektas yra patalpų valymo paslaugos: 5.1. Paslaugų teikimo vietos (objektai, kuriuose turės būti teikiamos paslaugos) yra nurodytos SPS 1 priede „Techninė specifikacija“. 5.2. Numatytas bendras valomas plotas 20 013,32 m2. Sutarties galiojimo metu, abipusiu rašytiniu susitarimu, bendras valomas plotas gali kisti iki 2 proc. nuo numatyto ploto. 6. Šis pirkimas neskaidomas į pirkimo dalis. Valymo paslaugų skaidymas į atskiras pirkimo dalis būtų neracionalus ir neefektyvus, nes: 6.1. Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo vietos Santariškių g. 1, Vilnius ir Baublio g. 3B yra greta viena kitos; 6.2. dėl skirtingo patalpų valymo laiko, Vykdytojui racionalu valymo paslaugas teikti, pasinaudojant tais pačiais darbuotojais; 6.3. paslaugų pirkimas iš skirtingų tiekėjų apsunkintų PO patalpose paslaugas teikiančių tiekėjų darbo organizavimą ir kontrolę; 6.4. PO neturi galimybės skirti pagalbines patalpas darbuotojų buitinėms sąlygoms ir inventoriaus laikymui užtikrinti (dėl patalpų, kurias reikėtų skirti valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams, trūkumo). 6.5. tikėtina, kad potencialūs tiekėjai, siūlydami visą paslaugų paketą, pasiūlytų mažesnę kainą dėl mažesnių darbo organizavimo ir logistikos sąnaudų.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-02-10

Paskelbimo data:

2022-01-08

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai