Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos griovių priežiūros darbų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2. Pirkimo objektas – Panevėžio rajono Geležių, Mikėnų, Raguvos, Tiltagalių ir Vadoklių kadastrinių vietovių griovių priežiūros darbai. 3. Pirkimas neskaidomas į dalis. Pirkimo suma negali būti didesnė nei 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) su PVM. 4. Konkreti Pirkimo objekto apimtis ir kiti Pirkimo objektui keliami reikalavimai nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. 5. Darbų atlikimo laikotarpis nuo 2022 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.:

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-01-19

Paskelbimo data:

2022-01-10

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai