Vadovavimo funkciją vykdančių darbuotojų kontaktinių mokymų organizavimo paslaugas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Žaliasis pirkimas. 4.2. Paslaugos apima: a) Mokymo renginių organizavimą ir įgyvendinimą pasitelkiant kvalifikuotus lektorius; b) Mokymo programų parengimą; c) Mokymų vietos su reikiama organizacine ir demonstracine įranga parinkimą; d) Mokymo dalyvių aprūpinimą mokymo priemonėmis ir dalijamąją metodine medžiaga; e) Mokymo dalyvių maitinimo ir nakvynės mokymo renginių organizavimo metu paslaugų užtikrinimą. 4.3. Tikslinė mokymo grupė – vadovavimo funkciją vykdantys darbuotojai (policijos sistemos vadovai: įstaigų vadovai ir pavaduotojai, Policijos departamento padalinių vadovai, valdybų viršininkai, komisariatų viršininkai, tarnybų viršininkai). Preliminarus mokymų dalyvių skaičius – 120 asmenų. 4.4. Mokymų trukmė – 32 renginiai po 2 dienas (16 akad. val.), iš viso – 512 akad. val. (sudarytos 8 mokymų grupės ne daugiau kaip po 15 dalyvius grupėje, kurioms organizuojami 4 mokymo renginiai po 16 akad. val.). Iš viso vienam mokymo dalyviui skiriama 64 akad. val. (4 temos/moduliai po 16 akad. val.), kurios parenkamos iš kvalifikacijos tobulinimo programos „Vadovavimo funkciją vykdančių darbuotojų kompetencijų tobulinimas“ atliekant mokymo poreikių nustatymo analizę. 4.5. Perkamoms Paslaugoms numatyta maksimali planuojamų sudaryti sutarčių vertė – 151 508 Eur (su PVM). Apgyvendinimo paslaugoms asmeniui ne daugiau nei 75 Eur (su PVM). Maitinimo paslaugoms vieniems pietums/vakarienei Perkančioji organizacija numato skirti ne mažiau kaip 15 Eur( su PVM), o bendra maitinimui skirta vienam asmeniui suma ne didesnė kaip 70 Eur (su PVM).

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-05-27

Paskelbimo data:

2022-05-12

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai