UAB 'Šiaulių vandenys“ 2022-2024 m. finansinių ataskaitų rinkinių bei reguliuojamosios veiklos ataskaitų audito paslaugų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

3. UAB „Šiaulių vandenys“ 2022-2024 m. finansinių ataskaitų rinkinių bei reguliuojamosios veiklos ataskaitų audito paslaugos. Reikalavimai perkamai Paslaugai: 3.1. Paslauga apima 2022, 2023 bei 2024 finansinius metus. 3.2. Tiekėjas atliks pagal Verslo apskaitos standartus paruoštų Perkančiojo subjekto metinių finansinių ataskaitų rinkinių (balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų, nuosavo kapitalo pokyčių, aiškinamojo rašto) (toliau - Metinės finansinės ataskaitos) auditą ir pateiks atlikto audito išvadą apie minėtas Metines finansines ataskaitas. 3.3. Tiekėjas patikrins Perkančiojo subjekto metinį pranešimą ir pareikš nuomonę, ar finansinėje informacijoje, pateiktoje metiniame pranešime, nėra reikšmingų nukrypimų, lyginant su atitinkamo laikotarpio finansinėmis ataskaitomis.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-10-05

Paskelbimo data:

2022-09-21

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai