TYRIMO 'VEIKSNUMO APRIBOJIMO ALTERNATYVŲ MODELIS BEI JO ĮGYVENDINIMUI REIKALINGO VEIKSMŲ PLANO PARENGIMAS“ PASLAUGOS

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Žaliasis pirkimas. 1. Pirkimo objektas – veiksnumo apribojimo alternatyvų modelio ir jo įgyvendinimo veiksmų plano parengimas. 2. Pirkimo tikslas – parengti veiksnumo apribojimo alternatyvų modelį ir jo įgyvendinimo planą, kuris būtų naudojamas priimant sprendimus dėl veiksnumo apribojimo atsisakymo. 3. Bendras tyrimo uždavinys – įvertinti veiksnumo apribojimo alternatyvas, kuriomis būtų užtikrinamas negalią turinčių asmenų teisinis veiksnumas, organizuojant ir suteikiant jiems individualius poreikius atitinkančią pagalbą. 4. Tyrimo metodai – Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė, kiekybinė analizė, kokybinė analizė (ekspertų apklausa, atsižvelgiant į tyrėjo (-ų) pasirinktą kokybinio tyrimo metodą (-us)).

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-09-28

Paskelbimo data:

2022-09-21

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai