Tvarių miestų gairių parengimo paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Tvarių miestų gairių parengimo paslaugos. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą parengiamos tvarių miestų gairės dėl gyvenamosios aplinkos kokybės didinimo, želdynų gausinimo, darnaus judumo, atsakingo ir tvaraus vartojimo skatinimo, atliekų, oro, vandens, garso taršos ir poveikio klimato kaitai mažinimo ir atsparumo didinimo. Gairėse nustatytos skirtingo dydžio ir tipo miestų darnaus vystymosi prioritetinės kryptys, principai ir rodikliai (kokybiniai/ kiekybiniai kriterijai), siekiant didinti miestų tvarumą bei gyvenimo juose kokybę. Gairės – tai priemonė vizualiai modeliuoti urbanizuotų teritorijų vystymosi galimybes ir poreikius, aiškiau nustatyti teritorijų vystymo(si) kryptis, planuojant miestų teritoriją. Gairių tikslas suformuoti antropogeninės ir gamtinės (apimant ir antropogenizuotos) aplinkos pusiausvyrą ir subalansuotą šių sričių tvarų vystymąsi. Planuojama vertė (Eur be PVM) 82 644 Eur.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-10-26

Paskelbimo data:

2022-09-23

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai