Turto vertinimo ir konsultcines paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2. Paslaugų apimtys: 2.1. Pagrindinės paslaugos: ilgalaikio materialaus (kilnojamojo ir nekilnojamojo) ir nematerialaus turto vertinimo paslaugos: Įmonės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialaus (kilnojamojo ir nekilnojamojo) ir nematerialaus turto tikrosios vertės nustatymas bei vertinimo ataskaitų parengimas, siekiant įvertinti Įmonės valdomą turtą, keičiant teisinę formą iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę, įstatinio kapitalo formavimo tikslu. Turto vertinimo atlikimui teikiamas Įmonės ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto sąrašas gali keistis. 2.2. Papildomos paslaugos: Turto vertinimo konsultacinės paslaugos: Pagal atskirus užsakymus teikti atlikto turto vertinimo paaiškinimus, patikslinimus, atlikti finansinę (galimų pinigų srautų) analizę, pateikti ekspertinę nuomonę ir suteikti konsultacijas dėl Įmonės valdomo turto arba jo dalių efektyviausio panaudojimo scenarijaus, ar kitais, su Įmonės turto vertinimu susijusiais, klausimais.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-09-09

Paskelbimo data:

2021-09-02

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai