Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pakeitimo pasiūlymų parengimo paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus parengti įvairios paskirties C, B, A, A+ ir A++ klasės pastatų suvartojamos pirminės energijos kiekių (kwh vienam kvadratiniam metrui šildomo ploto per metus) skaičiavimus ir pateikti statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ , pakeitimo pasiūlymus su pirminės energijos suvartojimo pastatuose norminėmis reikšmėmis.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2020-06-05

Paskelbimo data:

2020-05-26

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai