Slaugos fakulteto (unik. nr. 4400-5026-2820) Eivenių g. 2, Kaunas, rangos darbų ir darbo projekto parengimo (galutinio etapo) pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Statybos ir darbo projekto baigtumas yra apie 90 proc. Didžiausia likusių darbų dalis yra vidaus apdailos, patalpų apšvietimo darbų grupėse. Detalesnis darbų baigtumas, pagal grupes pateiktas šios užduoties Priede Nr.16. Buvęs gen. rangovas - UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, veikiantis konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE”). Techninę priežiūrą atliko UAB „Dividio“, projekto vykdymo priežiūrą atliko UAB „Bendrieji statybų projektai“. Užsakovas planuoja tęsti Slaugos fakulteto statybą iki pilno statybos užbaigimo, pridavimo valstybinei komisijai ir statybos užbaigimo akto gavimo, todėl šiuo pirkimu siekia įsigyti rangos darbus bei darbo projekto parengimo paslaugą likusiems statybos darbams ir paslaugoms. Šiuo pirkimu perkama: a) rangos darbai (likutiniams statybos darbams); b) darbo projekto parengimo paslauga (likutiniams statybos darbams bei esamo darbo projekto papildymui/koregavimui); c) statinio pridavimas valstybinei statybos užbaigimo komisijai, statybos užbaigimo akto gavimas.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-12-22

Paskelbimo data:

2021-11-18

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai