SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO PRIE SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ DARBAI

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis – I d. saulės elektrinės (iki 99,99 kW) ant pastato stogo (Putinų g. 40, Alytus) įrengimo ir prijungimo prie skirstomųjų tinklų darbai pagal parengtą TDP Nr. SEIR-214-TDP-E; II dalis saulės elektrinės (4 kW) ant žemės (Putinų g. 40, Alytus) montavimo darbai pagal parengtą TDP Nr. SEIR-214-TDP-E-ME. Pasiūlymai teikiami vienai arba visoms pirkimo dalims. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl atskiros pirkimo dalies, turi siūlyti visą pirkimo dalyje nurodytą darbų apimtį. Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami nurodytuose TDP ir tech. specifikacijoje. Pirkimo sutarties sąlygos nurodytos konkurso sąlygų aprašo 4 priede. I pirkimo dalies sutarties trukmė 254 dienos. II pirkimo dalies sutarties trukmė 134 dienos. Alternatyvūs pasiūlymai negalimi ir bus atmesti.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-12-06

Paskelbimo data:

2021-11-22

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai