Rentgeno aparato techninės priežiūros, remonto bei techninės būklės tikrinimo paslaugų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

11. Pirkimo objektas – stacionaraus rentgeno aparato techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės tikrinimo bei metrologijos paslaugos (toliau – Paslaugos). Techninės priežiūros paslaugos apima: įrangos gamintojo pateikiamose instrukcijose ar kitokiuose dokumentuose numatytų medicinos įrangos priežiūros darbų atlikimą bei susidėvėjusių dalių, kurios privalo būti pakeistos techninės priežiūros paslaugų teikimo metu, pakeitimą. Techninės būklės tikrinimas apima: medicinos prietaisų naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais ir medicinos prietaiso gamintojo nustatyta tvarka ir terminais medicinos prietaiso privalomos apžiūros atlikimą, taip pat visų medicinos prietaiso parametrų patikrinimą ir medicinos prietaiso saugos bandymų atlikimą..

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-07-19

Paskelbimo data:

2021-07-09

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai