Reagentai ir pagalbinės priemonės infekcijų serologujos tyrimams (4757)

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

5. Pirkimo objektas yra reagentai ir pagalbinės priemonės infekcijų serologijos tyrimams. 6. Pirkimas skaidomas į 5 dalis. 7. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas, kiekvienai pirkimo daliai yra tokia: 1 Reagentai serologinei sifilio diagnostikai su laboratoriniu horizontalaus judesio orbitiniu rotatoriumi agliutinaciniams tyrimams bei rezultatų dokumentavimo įranga, įgyjamais panaudos būdu 6615,00 Eur su PVM, 2 Reagentai ir pagalbinės priemonės infekcijų serologijos tyrimams imunoblotu EuroBlotOne sistema, kuri perkančiosios organizacijos jau yra valdoma ir naudojama pagal panaudą kitiems imunobloto tyrimams atlikti, arba lygiaverčiam prietaisui, teikiamam panaudos būdu 8400,00 Eur su PVM, 3 Reagentai ir pagalbinės priemonės infekcinės serologijos tyrimams visiškai automatizuotu imunofermentinių tyrimų analizatoriumi Analyzer I-2P, kuris perkančiosios organizacijos jau yra valdomas ir naudojamas pagal panaudą kitiems imunofermentiniams tyrimams atlikti, arba lygiaverčiu prietaisu, teikiamu panaudos būdu 9555,00 Eur su PVM, 4 Reagentai ir pagalbinės priemonės tyrimams atliekamiems imuninės analizės metodu Immulite 1000 (SIEMENS) prietaisu, kuris perkančiosios organizacijos jau yra valdomas ir naudojamas pagal nuomos sutartį kitiems imunofermentiniams tyrimams atlikti, arba lygiaverčiu prietaisu, teikiamu panaudos būdu 10500,00 Eur su PVM, 5 Kontrolinė medžiaga 6930,00 Eur su PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-07-15

Paskelbimo data:

2022-06-12

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai